Tami sútaž

Tami súťaž

Tami súťaž

Zoznam výhercov súťaže:
p.č.: Meno: Mesto: Výhra:
1 Renáta H. Topoľčany bicykel
2 Ľubomír B. Bratislava bicykel
3 Emília Z. Bacúchov odrážadlo
4 Rudolf O. Kočovce odrážadlo
5 Helena M. Považská Bystrica odrážadlo
6 Viktor R. Galanta odrážadlo
7 Dominik K. Harichovce cyklistická prilba
8 Petra K. Nové Zámky cyklistická prilba
9 Ivana U. Opatovce nad Nitrou cyklistická prilba
10 Amélka M. Trenčín cyklistická prilba
11 Andrej M. Visolaje cyklistická prilba
12 Martina P. Brusno cyklistická prilba
13 Barbora G. Ľubochňa cyklistická prilba
14 Eva G. Horná Súča cyklistická prilba
15 Nikola H. Holíč cyklistická prilba
16 Silvia F Klin cyklistická prilba
17 Timea O. Sačurov reproduktor
18 Miško G. Pernek reproduktor
19 Daniel Š. Nitra reproduktor
20 Jana H. Nižný Hrabovec reproduktor
21 Roman M. Topoľčany reproduktor
22 Jana B. Liptovský Peter reproduktor
23 Lujza A. Lemešany reproduktor
24 Barbora G. Košice reproduktor
25 Iveta M. Cinobaňa reproduktor
26 Ľudmila B. Heľpa reproduktor
27 Alexandra H. Komárno náramok
28 Eva Z. Spišské Bystré náramok
29 Vladimíra F. Humenné náramok
30 Marta S. Urmince náramok
31 Veronika P. Ruskov náramok
32 Erika V. Čierna Voda náramok
33 Miriama Č. Žírany náramok
34 Miška Č. Považská Bystrica náramok
35 Darina M. Senec náramok
36 Monika Š. Kláštor pod Znievom náramok
37 Zuzana O. Letanovce fľaša
38 Ján S. Vranov nad Topľou fľaša
39 Zdenka J. Snežnica fľaša
40 Alena J. Lipová fľaša
41 Jana J. Prešov fľaša
42 Ján F. Svätý Jur fľaša
43 Alžbeta H. Poprad fľaša
44 Ľudmila B. Zakamenné fľaša
45 Viliam Č. Liptovský Mikuláš fľaša
46 Claudia L. Nitra fľaša
47 Slávka P. Turany fľaša
48 Daniela S. Biely Kostol fľaša
49 Eva H. Veľké Zálužie fľaša
50 Anna E. Bánovce nad Ondavou fľaša
51 Lucia K. Bratislava fľaša
52 Zuzana P. Lazany osvetlenie
53 Bibiana P. Michalovce osvetlenie
54 Andrea D. Banská Bystrica osvetlenie
55 Riško O. Martin osvetlenie
56 Mária S. Vozokany pri Galante osvetlenie
57 Karin a Lukáš L. Kanianka osvetlenie
58 Marek C. Krásno nad Kysucou osvetlenie
59 Šimon P. Rimavská Sobota osvetlenie
60 Jennifer N. Veľké Úľany osvetlenie
61 Marcela Ch. Harichovce osvetlenie
62 Beáta B. Kolíňany pexeso
63 Jana H. Sľažany pexeso
64 Lenka M. Trnava pexeso
65 Matra M. C. Banská Bystrica pexeso
66 Michal K. Nitra pexeso
67 Ella Š. Hamuliakovo pexeso
68 Jana D. Novoť pexeso
69 Stanislava P. Rudina pexeso
70 Jana G. Rišňovce pexeso
71 Ľubomíra T. Rajecké Teplice pexeso
72 Jana Š. U. Nevidzany pexeso
73 Marta A. Šarišské Dravce pexeso
74 Lilien B. Petrova Ves pexeso
75 Miško P. Pezinok pexeso
76 Barbora K. Svit pexeso
77 Peter N. Žiar nad Hronom pexeso
78 Natália D. Brezno pexeso
79 Dana K. Sekule pexeso
80 Michal K. Ružomberok pexeso
81 Kamila M. Bratislava pexeso
82 Lunka B. Trebišov pexeso
83 Bronislava CH. Radošina pexeso
84 Erik a Marko M. Prešov pexeso
85 Samuel Ď. Svinná pexeso
86 Elena Š. Žilina pexeso
87 Zuzana J. Dunajská Streda pexeso
88 Zuzana K. Lisková pexeso
89 Miriama J. Nitra pexeso
90 Petra I. Ľubica pexeso
91 Veronika M. Raková pexeso
92 Andrea U. Nitra pexeso
93 Lenka B. Lietava pexeso
94 Adriana D. Nové Zámky pexeso
95 Lenka B. Zemplinske Hradište pexeso
96 Andrej J. Jaslovské Bohunice pexeso
97 Igor U. Šurany pexeso
98 Natália M. Nové Mesto nad Váhom pexeso
99 Veronika N. Púchov pexeso
100 Janka A. Nižný Hrabovec pexeso
101 Erika G. Obyce pexeso
102 Simona H. Poprad pexeso
103 Elena B. Nová Baňa pexeso
104 Božena K. Oravské Veselé pexeso
105 Ivan T. Dolný Kubín pexeso
106 Zuzana C. Nováky pexeso
107 Anna S. Leopoldov pexeso
108 Domonika N. Dulova Ves Vlčie Doly pexeso
109 Dáša P. Čeladice pexeso
110 Lenka S. Revúca pexeso
111 Jaroslav G. Diviacka Nová Ves pexeso

Pravidlá súťaže „Maškrtko bikuje na SlovakiaBike"

1. Organizátor súťaže
Spotrebiteľskú súťaž „Maškrtko bikuje na SlovakiaBike" organizuje spoločnosť
AGRO TAMI, a.s. so sídlom Cabajská 10, 950 22 Nitra, IČO: 36 467 430, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Nitra, oddiel Sa, vložka č.: 10358/N (ďalej len „organizátor").

Spotrebiteľská súťaž sa riadi výlučne týmito oficiálnymi pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže (ďalej len „súťaž").

2. Podmienky účasti v spotrebiteľskej súťaži
Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba - občan s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý splní podmienky súťaže (ďalej len „účastník"). V prípade osoby mladšej ako 18 rokov výhru preberá jeho zákonný zástupca. Súťaže sa nemôžu zúčastniť vlastníci a zamestnanci organizátora a objednávateľa súťaže, vlastníci a zamestnanci reklamnej agentúry spojenej
s organizáciou tejto súťaže a ich blízke osoby, ani iné dodávateľské subjekty spojené s organizáciou tejto súťaže a ich blízke osoby.

3. Trvanie spotrebiteľskej súťaže
Spotrebiteľská súťaž sa začína od 15.09.2020 a končí 15.11.2020. Žrebovanie súťaže sa uskutoční 27.11.2020.

4. Pravidlá súťaže
Súťažiaci sa zapojí do súťaže odoslaním obálky na adresu AGRO TAMI, a.s., Cabajská 10,
950 22 Nitra s heslom: „SÚŤAŽ". Obálka musí obsahovať 5 ks súťažných viečok z dezertu Maškrtko ľubovoľnej príchute a lístok s osobnými údajmi ( meno, priezvisko, adresa PSČ, telefonický kontakt a vlastnoručný podpis. V prípade osoby mladšej ako 18 rokov účastníka súťaže podpisuje jeho zákonný zástupca ). Do žrebovania sa dostanú len tie obálky, ktoré budú spĺňať horeuvedené podmienky.

Do súťaže budú zaradené výrobky s hmotnosťou 80 g a 125 g: Maškrtko s vanilkovou príchuťou, Maškrtko čokoláda, Chrumkavý Maškrtko, Maškrtko KOMBI.

5. Výhry
Výhry v súťaži sú nasledovné:
· 2x detský bicykel veľkosti 24 Kenzel Vulcano
· 4x odrážalo SlovakiaBike
· 10x cyklistická prilba CTM
· 10x Bluetooth reproduktor KEVIL
· 10x fitnes náramok Xiaomi Mi Band 3
· 10x sada osvetlenia (predné a zadné svetlo)
· 15x detská cyklistická fľaša
· 50x detské pexeso Maškrtko
Hodnota žiadnej výhry neprekračuje hodnotu 350 EUR s DPH. Výhercovia súťaže nie sú zaťažení zdaňovaním v zmysle paragrafu 8 odst.1 písmeno i) zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Účastníci nemajú právny nárok na zámenu Výhry alebo výplatu výhry formou inej kompenzácie. Výhru môže súťažiaci získať iba pri dodržaní stanovených podmienok uvedených v týchto pravidlách súťaže.
6. Odovzdanie výhry
Výhry budú s výhercami vysporiadané do 30 dní od termínu žrebovania súťaže a budú zaslané poštou na adresu uvedenú výhercom, prípadne sa ich doručenie uskutoční prostredníctvom obchodných zástupcov organizátora.

7. Zodpovednosť organizátorov súťaže
Na výhry nevzniká právny nárok. Výherca môže výhru postúpiť na inú osobu iba so súhlasom organizátora súťaže.

Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, resp. nevyužitím výhry. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za poštové služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkujú priamo sami (alebo za pomoci tretích osôb).

8. Osobitné ustanovenia
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto spotrebiteľskej súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť spotrebiteľskú súťaž.

Ak sa organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká.

9. Osobné údaje a osobnostné práva
V zmysle nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov účastník poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a zapojením sa do súťaže udeľuje svoj súhlas so spracovaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov za účelom registrácie spotrebiteľa do súťaže, vyhodnotenia a doručenia výhry výhercovi. Poskytnuté osobné údaje výhercov budú uchovávané počas 1 roka od ukončenia súťaže. Dotknutá osoba má právo požadovať od organizátora prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenos údajov. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom prípade má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

10. Oficiálne pravidlá
Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s jej oficiálnymi pravidlami na internetovej stránke organizátora WWW.AGROTAMI.SK. Zapojením sa do spotrebiteľskej súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa týmito oficiálnymi pravidlami. Výhra nebude výhercovi odovzdaná, pokiaľ výherca plne nesúhlasí
s týmito pravidlami a nesplní požiadavky z nich pre neho vyplývajúce.

V Nitre, dňa 21.08.2020

Maśkrtko bikuje na SlovakiaBike

12
Január
2021
GPS navigácia - aby ste sa na trase nestratili

GPS navigácia - aby ste sa na trase nestratili

Pridané: 12.1.2021 10:29:10

Cestovanie alebo hoci aj objavovanie prírodných zákutí nebolo prakticky nikdy jednoduchšie ako dnes. K dispozícii máme špičkové autá, motocykle i bicykle, starým dobrým papierovým mapám prišli na pomoc moderné smartfóny a iné inteligentné zariadenia s presnou GPS navigáciou, ktoré nás spoľahlivo dostanú do cieľa.

Čítajte viac...

11
Január
2021
Naučte sa s nami, ako si vynoviť bicykel a neminúť pritom veľa peňazí

Naučte sa s nami, ako si vynoviť bicykel a neminúť pritom veľa peňazí

Pridané: 11.1.2021 10:33:10

Určite takúto situáciu poznáte. Máte doma bicykel, ktorý už nie je práve najnovší, no vy sa s ním jednoducho nie ste ochotní rozlúčiť. Napokon, prečo by ste aj mali? Prezradíme vám tipy, ako si ho môžete vylepšiť, takže nakoniec bude skoro ako nový. Navyše, najlepšie na tom je, že pritom ani nebudete musieť načrieť hlboko do peňaženky.

Čítajte viac...

11
Január
2021
Poradíme vám, ako sa starať o elektrobicykel

Poradíme vám, ako sa starať o elektrobicykel

Pridané: 11.1.2021 09:45:12

Kúpa elektrobicykla rozhodne nie je lacná záležitosť. Preto by ste mali jeho údržbe venovať mimoriadne veľkú pozornosť. Správny a pravidelný servis je pritom len jednou zo zásad, ktoré je potrebné dodržiavať. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, akú starostlivosť si vyžadujú jednotlivé časti elektrobicykla, viac sa už dočítate v našom článku.

Čítajte viac...

04
December
2020
10 tipov ako vybrať bicykel pre seniorov

10 tipov ako vybrať bicykel pre seniorov

Pridané: 4.12.2020 16:03:09

Aj vymáte starú mamu, tetu, mamu, prípadne dedka či strýka v rokoch, ktorí aj napriek vyššiemu veku nechcú len sedieť doma pri televízore? Výborne, podporte ich v zdravom pohybe a umožnite im zvládať záľuby a povinnosti rýchlejšie a pohodlnejšie. Nakupovanie, chodenie na záhradku či návštevy priateľov sú vďaka vhodne zvolenému bicyklu ešte príťažlivejšie. Vybrať správny bicykel pre seniora však nemusí byť jednoduché. Preto sme zozbierali tipy, ako to zvládnuť ľahko a bez problémov.

Čítajte viac...

04
December
2020
7 najbežnejších nástrah pre cyklistov + ako sa im vyhnúť

7 najbežnejších nástrah pre cyklistov + ako sa im vyhnúť

Pridané: 4.12.2020 15:30:13

Cyklistika si podmanila srdcia mnohých športových nadšencov, ktorí sa jej častokrát venujú skutočne naplno. Rovnako ako každý iný šport však so sebou prináša aj mnoho nástrah, ktoré číhajú na neopatrných alebo ľahkovážnych cyklistov. Aby ste im dokázali včas predísť, mali by ste o nich vedieť, preto sme zozbierali tie najväčšie hrozby pre cyklistov, s ktorými sa môžete bežne stretnúť.

Čítajte viac...

Slovakiabike Youtube

Prihlásenie