PRÁVNA DOLOŽKA – AUTORSKÉ PRÁVA

© JDB Group, s.r.o.

Všetky práva vyhradené.

Materiály publikované prevádzkovateľom internetového obchodu na www.slovakiabike.sk, slovakiabike.cz a tutikerekpar.hu sú chránené autorským zákonom. Informácie a vyobrazenia uvedené na stránke môžu byť tiež ďalej chránené právami dotknutých osôb (napr. výrobcov). Akákoľvek časť stránky www.slovakiabike.sk, slovakiabike.cz a tutikerekpar.hu  – popisy produktov, fotografie, vyobrazenia, informácie, rozdelenie kategórií a parametrov nesmú byť akýmkoľvek spôsobom napodobnené, alebo skopírované elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnené verejnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu JDB Group, s.r.o..

Slovakiabike Youtube

Prihlásenie